életrajzok

Thészeusz nevét Plutarkhosz a görög tithémi („letenni”) igéből szármáz- 1 tatja. 14. old. Mihaszna állat... - töredék ismeretlen tragédiából. 17. old.

PLUTARKHOSZ. PÁRHUZAMOS ÉLETRAJZOK. FORDÍTOTTA. MÁTHÉ ELEK. ELSŐ KÖTET. Page 2. 2. TARTALOM. THÉSZEUSZ - ROMULUS. THÉSZEUSZ. ROMULUS.

PLUTARKHOSZ. PÁRHUZAMOS ÉLETRAJZOK. FORDÍTOTTA. MÁTHÉ ELEK ... Ezért Plutarkhosz, abban a hiszemben, hogy Phókión elvesztette bátorságát és habozik, táma-.

meghódítsa és mint azt Fekete maga is kívánta, még ha köz- ... zeti esemény, egy-egy országgyűlés vagy háború hívta Pozsonyba,. Budára vagy a harcztérre.

Balás Ádám a középiskola alsó négy osztályát a csabai algimnáziumban, a felső osztályokat a szarvasi főgimnáziumban végezte.

8 мая 2017 г. ... A leonbergi kutyák tenyésztőjeként különösen büszke vagyok arra, hogy a Leonberg város piacterén 2006-ban felállított szobrot az.

va ezzel városunkban is ezt a küzdelmet. Egy másik tanulmánya A ... szett a nevezett lelkész úr hanghordozása, és nem lett battonyai pap. ... A harc ma.

hibája, hogy Balassi életművéből, a versekből és a versek egymásutánjából ... a virágének-vita és az Eurialus és Lucretia problémaköre miatt – melyeket ...

Dr. Pongrácz Attila. A győri Széchenyi István Egyetem (SZE) Apáczai Csere János Kar (AK). Bölcsészettudományi és Humánerőforrás-fejlesztési Tanszékének ...

Elmúltak azok a fényes napok, melyekkel Szapolyai János ... A királyné asszonyt könyekig meghatotta a tanácsosok, gyá- ... g y ö r g y. a l á í r á s a .

és Ferenczy István, az éremművész és szobrász, az érczipar neveltjei. Sőt Ferenczy István ... tól fogva 8 óráig, az ú. n. anatómiai vagy testbonczolás regu-.

DÉVA VÁRA ROMJAI. Cserna Károly eredeti felvétele. ... Földvár és az alsó erőd Cserna Ká- roly rajza. _. 15. Szolimán szultán egykorú rézmet-.

Ez a könyvecske Nyáry Krisztina, Esterházy Miklósné naplója . ... Pedig Kis-Yárda, a hol született, a mint atyja és anyja.

lád sarja volt ; más adat ezzel ellenkezőleg közönséges ... 1481 nyarán foglalkoznak a lehetőséggel, hogy Corvin Já- nos örökli atyjának koronáit.**.

s többször elvitte a szenczi templom sírkertjébe is, sorra megmutogatva ott neki apja és nagyapja ... Alig töltött el Molnár a szenczi iskolában két évet,.

6 янв. 2018 г. ... Így azonban a Biblia történetírásában a kiválasztott jellemek ... morúsága, töredelme, s a bűntől beteg lélek jajszava hallatszik hozzánk a.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.