AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK KIRÁLYI KÖNYVEI I.

illetve Szádeczky Lajos (SzOkl V. 171–176) közölte, Szolnok-Doboka ... bene: Index libri secundi Sigismundi Bathori invenitur in Indice Librorum Regiorum, ...

AZ ERDÉLYI FEJEDELMEK KIRÁLYI KÖNYVEI I. - összefüggő

Kiadványunk egy lelkes és önfeláldozó kis csapat munkájának az eredménye. ... 6 Pécsi Anna: Az erdélyi fejedelmi kancellária kialakulása és oklevéladó ...

Kiadja a Magyar Tudo- mányos Akadémia. Pest–Bp, 1/1867–. XV/6. 1893: Bunyitay Vincze: Bihar- vármegye oláhjai s a vallás-unió.

illetve Szádeczky Lajos (SzOkl V. 171–176) közölte, Szolnok-Doboka ... bene: Index libri secundi Sigismundi Bathori invenitur in Indice Librorum Regiorum, ...

évi töredék maradt meg a kolozsmonostori konventnek a Magyar Országos Levéltár- ban őrzött hiteleshelyi levéltárában. Arról azonban, hogy mikor és hogyan került ...

Az 1606-ban a Habsburg udvarral megkötött bécsi békében a Magyar Királyság ... Bethlen a református fejedelmek közé tartozott, aki feleségével, Károlyi.

rös mente/ruha és a kék nadrág együttes használata, 10 alkalommal így viselik a cí- merképen (1613 és 1659 között, 1608 és 1610 között 8-szor!), ...

pravoszláv egyházból való kiválást és a breszti vallási unió kimondása után (1596) a ... KIRBY D.: Northern Europe in the Early Modern Period.

mégpedig a Magyar Országos Levéltár és az Arcanum Adatbázis Kft. mint kiadó közös ... Történelem szakán oktató történészeknek az erdélyi fejedelmek ...

Az erdélyi címerek már azzal is támogatni látszanak a magyar heraldika természet- ... hogy 39 esetben kopja vagy zászlós kopja, illetve zászló tűnik fel, ...

1 мар. 2017 г. ... Friedrich Müller fegyvertan könyve segít eligazodni az 1857-ben rendszerben álló hadipuskák pontosságának összehasonlítása tekintetében.128 Igen ...

Hercegek és fejedelmek, portugálok és magyarok. Heinrich von Kleist: Homburg hercege. Tudom, de legalábbis gondolom, hogy a színházi emberek, elsősorban.

A magyar krónikák ellentmondásos hagyományt őriztek meg az első fejedelem személyéről. Anonymus és Albericus Álmost első fejedelemként, Árpádot pusztán ...

élő emlékét szemelvényekben a művelt magyar közönségnek bemutatja. Dr. Blau Lajos. ... az 1897. évben kezdette meg a babyloniai talmud teljes.

Ekkor a Biblia olvasása során lehull a lepel a titkokról, mert az Úr felfedi számunkra e rejtélyeket. Betekintést kapunk az İ csodálatos megváltási.

Midőn a Talmud bölcseiről beszélünk, nem csupán azokra a férfiakra gondolunk, akik a szorosan ... “ Ennek jelentése pedig az, hogy sírján iskolává ültek.

Az európai hírű nyelvész, Gyarmathi Sámuel 1824. július 6-án Ko- ... előtti üres lapon ezt találjuk: „Theca Gyarmathiana — Theca dono Sa- muelis Gyarmathi.

hangosfilm helyzetét, szellemi légkörét. Mun kája legalább annyira restaurátori, mint kutatói, különösen a kezdetek idejét te kintve.

pongyola pitypang, kutyatej, oroszlán- fog, barátfej, kácsavirág, kákics, béka- saláta, kikirics – hogy csak néhányat említsünk a több tucat találó név.

séges cickafark (Achillea millefolium), mely hazánkban kevésbé elterjedt. ... és felépítésű mezei cickafark (Achillea ... a Mecsek Tea gyártója,.

res magának az overallok, kobakok és gumicsizmák között, az elmarad- hatatlan fejlámpa is a zsákba kerül, majd gyalogosan indulunk a Szuadó.

23 окт. 2017 г. ... Az öröm rózsafüzére, Szentlélek-váró kilenced, Szent Rita tisztelete, Hogyan tovább, Jézusom? Élő vizek forrása, Minden Isten irgalmát ...

A Szent Biblia. (Az Ó-Testamentum könyvei). Mózesnek öt könyve kezdi a Bibliát. Józsué jön aztán, utána a Bírák, majd Ruth történetét, Sámuel, ...

Szent Lukács evangéliuma. Szent János evangéliuma ... A Biblia legtöbb könyve ( 41 db) héber nyelven keletkezett. ... Szent Jeromos (347-420) latin nyelv.

CSAPÓ Dániel. Gazdasági kistűkör. Falusi ifjuság számára tanuló- ′s olvasó-könyvül/ /. Kiadta a′ Magyar Gazdasági Egyesület.

fapapucs feszült, a csizmát csak hírből ismerték. A ruhaviseletben is a hagyományos sváb puritánság tükröződött. Amíg a magyar fiatalok nem.

Fontos lenne azonban, hogy a teljes erdélyi anyag leírása másolatban a MOKKA R és MOKKA MS rendszerbe is bekerüljön. A szászok hatalmas könyvtá- raié is.

Szent Bonaventura kny. A Katholikus Népszöoetség naptá- ra az 1929. évre. II. évfolyam. Ki- adja az Erdélyi R. Kath. Népszövet- ség. Oradea-Nagyvárad.

A füleki régi állományt részletesen leíró nyomtatott katalóguskötet ... Die handschriftlichen Einträge in den Bänden der Bibliothek bestä-.

Fülek, 1670. június 17; MOL E 254 1670. június, No. 30. Fülek, 1670. június 16. ... formában elterjedt szerz i nevek (szentek, pápák) esetében is a PND-.

alá, hogy a sakál nem apróvad- és nagyvadfogyasztó. – Nagy túlélőnek számít, hiszen ... lomban pedig Arany János ... sakál környezetében élő többi őshonos.

ill. térkép, fakszimile ; 28 cm. 782.367. Min, Eun Kyung (1967-): China and the writing of English literary modernity, 1690-1770.

szlovén, szlovák, spanyol, ukrán nyelve fordították le, sőt az első kötet braille írással is megjelent. MKL XIV. 2009. 242−243. 30 Giorgio 1994. 187−220.

Katona István erdélyi püspök könyves hagyatékának feltárását mutatjuk ... „Theses Doctoris D(avidis) Parei, propria manu scriptae, me Responde(n)te.

20 янв. 2021 г. ... 1901-1902-ben jelentek meg a papír alapú hanglemez címkék (labelek). Ezekre fokozatosa minden fontos adat felkerült, így a gyártó.

Az alexandriai Diophantosz. 273. Az alexandriai Papposz. 279. Az antik görög geometria színpadán legördül a függöny. ,. 287. A KELETI KÖZÉPKOR.

S c h r e t e r Z o l t á n dr. a debreceni Tisza Istvän Tuda- manyos Tarsulat rendes tagja, ... A Bakony foldtani reambulációját, valamint a Bala-.

Fegyvertan. Bp., 1873. 334. o.; SÖMZ 1871/4. 248. o. 20 Bulyovszky: 1. m. 320. o. 21 Maudry, Johann: Die automatische Gewehr—Mitrailleuse des Systems Maxim.

3 sóbányának (Szlatina, Bónaszék és Sugatag) közös társpénztára van. Szlatinán ; tiszta vagyon: 80,688 frt. Rónaszéki sóbánya, Mármarosmegye; 25,698 m2 ...

A lovak külső megbetegedései, gyógykezelésük és első ... Teendők a lovak megbetegedései, főleg fertőző betegségek ... A következő szürke és deres lovak.

(például egy lila csempe egy lila mezőre, lásd a példát jobbra). példA: • Misi egy vagy több (itt éppen három) lila dzsókerszínű csempét használ fel a zöld.

Oldalunk használatával beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk a jobb oldali élmény érdekében.